GRN dient zienswijze in m.b.t. Diepenheimseweg 29

Toerisme & recreatie

14 april 2019

GRN dient zienswijze in m.b.t. Diepenheimseweg 29

De Gemeente Berkelland heeft onlangs een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd om aan de Diepenheimseweg 29 in Neede grootschalige bebouwing mogelijk te maken. Het voornemen is daar een schuur te vergroten en een rijhal (45 x 26 m) met stallen, ook geschikt voor machineopslag en andere opslag te bouwen. Inmiddels is de bouwaanvraag voor dit plan ook ingediend!

Zoals eerder gecommuniceerd vinden wij de mogelijkheden die geschetst worden in het voorliggende ontwerpbestemmingsplan ongewenst. Onze visie hierop is dat het bouwvlak verwijderd dient te worden ten behoeve van het behoud van het open essenlandschap aan de oostelijke flanken van de Berg.

Naar aanleiding hiervan heeft de Gemeenschapsraad afgelopen week bijgaande zienswijze verstuurd richting het college van Burgermeester en Wethouders.

Al het nieuws