Publicatie eindrapportage ‘Ontmoeten in Neede’

Cultuur

21 september 2019

Project: Ontmoeten in Neede

Publicatie eindrapportage ‘Ontmoeten in Neede’

In de bijlage vindt u de eindrapportage 'Ontmoeten in Neede' welke ontstaan d.m.v. een samenwerking tussen de GRN, leefbaarheidsalliantie Gelderland en de gemeente Berkelland.

Klik hier voor de beschrijving van het project.

De publicatie van het rapport heeft wat langer op zich laten wachten dan gehoopt. Dit heeft te maken met onderstaande stappen welke gezet moetsten worden om een betrouwbaar en kwalitatief rapport te realiseren.

Stappenplan:
x verwerken en samenvatten van alle ontvangen informatie en feedback vanuit de enquete en bijeenkomsten.
x eindconclusies bepalen adhv van bovenstaande
x vervolgstappen bepalen

Twee belangrijke conclusies welke o.a. getrokken zijn:
x Er is behoefte aan een beter (digitaal) overzicht van alle bestaande locaties en verenigingen/organisaties
x Er is behoefte aan een jaarlijks bijeenkomen om elkaar beter te leren kennen en gemeenschappelijke thema’s te bespreken.

Onze eerstvolgende stap is de oprichting van een werkgroep communicatie, dit zal geïnitieerd worden door de Gemeenschapsraad Neede. Deze werkgroep moet o.a. bekijken of we voor een beter overzicht van locaties/verenigingen zelf een website moeten/kunnen ontwikkelen of dat we hiervoor kunnen aansluiten bij de website (sociale kaart) die de gemeente Berkelland momenteel aan het ontwikkelen is.

Ook wordt ernaar gestreefd in april 2020 een eerste bijeenkomst te organiseren met mogelijk als thema: ideeën voor het opzetten van een activiteitenmarkt.

Alle enquête-invullers, alle meedenkers en alle andere betrokkenen: hartelijk bedankt voor de inzet namens de Gemeenschapsraad Neede.

Al het nieuws