Update voor accommodaties en verenigingen ‘Samen bereik je meer’

Sport & ontspanning

25 oktober 2020

Update voor accommodaties en verenigingen ‘Samen bereik je meer’

De werkgroep Ontmoeten in Neede van de Gemeenschapsraad Neede is het door de huidige COVID-19 situatie niet gelukt om dit jaar een grote bijeenkomst te organiseren voor de accommodaties en verenigingen in Neede. Echter, willen wij u graag informeren over de verschillende ontwikkelingen welke op dit moment gaande zijn.

Samen bereik je meer!
In het voorjaar van 2020 heeft de werkgroep Ontmoeten in Neede u uitgenodigd voor de bijeenkomst ‘Samen bereik je meer!’ op 6 april 2020. Het was de bedoeling dat op die bijeenkomst een aantal verenigingen en accommodaties vertelden over hun samenwerking en bundeling van krachten. Verder zou de gemeente één en ander vertellen over beleid, subsidie sport en cultuur en over het platform vrijwilligerswerk. Het tweede deel van de avond was bedoeld voor ontmoeten, napraten en netwerken. Helaas strooide corona roet in het eten en kon de bijeenkomst niet doorgaan.

Hoe nu verder
En nu nog steeds speelt corona ons parten en kunnen er geen grote bijeenkomsten gehouden worden. Dat is heel spijtig, omdat we graag een voortgang willen op het rapport Ontmoeten in Neede dat in september 2019 is uitgekomen. In de conclusies van dat rapport kwamen o.a. naar voren de wenselijkheid van een jaarlijks contact-/thema-avond en een website met overzicht van alle accommodaties en verenigingen.

Wij hopen dat het in 2021 wel mogelijk is om bijeen te komen.

Belangrijke ontwikkelingen
Omdat een fysieke bijeenkomst nu nog niet mogelijk is, informeren we u via deze mail over belangrijke ontwikkelingen of informatie die van nut kunnen zijn voor u;

Vragen of tips, meld het ons
Heeft u ondertussen vragen in het kader van corona of andere vragen of tips voor ons, geef ze door en wij zullen proberen u te helpen of in contact te brengen met de juiste personen/instanties.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Ontmoeten in Neede van de Gemeenschapsraad Neede

Al het nieuws