Brief GRN m.b.t. windmolenproject Avinkstuw

Infrastructuur & milieu

14 oktober 2020

Project: Windmolenpark omgeving Neede

Brief GRN m.b.t. windmolenproject Avinkstuw

De afgelopen periode heeft de GRN veel tijd en aandacht besteed aan de huidige ontwikkelingen van het windmolenproject Avinkstuw. Na vele vergaderingen en zorgvuldig onderzoek om een goed beeld te schetsen van de situatie, heeft de Gemeenschapsraad Neede middels onderstaande brief zijn zorgen geuit over dit project en de huidige gang van zaken.

Deze brief is op dinsdag 14 Oktober door de voorzitter van de GRN o.a. verstuurd naar:
x College B en W.
x Gemeenteraadsleden
x Verscheidene media
x Belangenverenigingen: Noordijk, Haarlo. Lochuizen en Rietmolen.

Als bestuur zullen we de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en in de tussentijd blijven we zoveel mogelijk betrokken.
Mochten er aanvullende vragen zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar info@gemeenschapsraadneede.nl

Al het nieuws