Digitale bijeenkomst ‘Wonen in Neede’

Wonen

22 november 2020

Digitale bijeenkomst ‘Wonen in Neede’

Persbericht Gemeente Berkelland - Week 47 2020:

Het thema ‘wonen’ staat hoog op de agenda van de gemeente Berkelland. In augustus en september is een woonwensenonderzoek gehouden over wonen in de vier grote kernen. De komende tijd willen we in gesprek met inwoners om de resultaten van het onderzoek verder te verdiepen.

De resultaten van het onderzoek geven aan dat wonen onder inwoners van de grote kernen erg leeft en er behoefte is aan meer passende woningen. Dit zien we vooral bij starters, gezinnen en senioren. Als vervolg op het onderzoek willen we graag met inwoners van de vier grote kernen in gesprek. Met deze gesprekken willen we een nog beter beeld krijgen van wat mensen precies voor ogen hebben. Hierdoor ontstaat een betere match tussen de woonwensen en het aanbod van nieuwe woningen en (verbeterde) bestaande woningen in de grote kernen.

We organiseren per kern een digitale avond om samen in gesprek te gaan. De komende avonden staan gepland. De avond start rond 19.00 uur en rond 22.00 uur willen we afronden.

Aanmelden
Wilt u een avond bijwonen? Mail dan naar info@berkellandspreekt.nl. Noteer daarbij welke avond (datum en plaats) u wilt bijwonen en uw contactgegevens. U ontvangt vervolgens meer informatie over de digitale bijeenkomst en een link om deel te kunnen nemen. Per avond is er een maximaal aantal deelnemers mogelijk. Bij veel belangstelling worden er extra data voor bijeenkomsten toegevoegd. Indien dit nodig blijkt, wordt u daarover per mail geïnformeerd.

Al het nieuws