Enquête woonwensen Neede

Wonen

26 augustus 2020

Enquête woonwensen Neede

Dit is onze kans! De afgelopen jaren heeft de GRN herhaaldelijk aan de Gemeente Berkelland gevraagd om meer woningvoorraad te realiseren voor o.a. jongeren en jonge gezinnen.

We blijven signalen ontvangen dat velen graag in Neede blijven, maar dat de huidige woningvoorraad (en daardoor de doorstroming) te beperkt is. Daarnaast heeft de aanleg van de N18 ook gezorgd voor een grotere vraag naar woningen in ons dorp.

We geloven dat wanneer de juiste woningen gebouwd worden, we hiermee de fundering bouwen voor de toekomst(bestendigheid) van Neede. Dit zal o.a. positieve invloed uitoefenen op (basis)scholen, lokale ondernemers, verenigingen en andere belangrijke voorzieningen.

Vul daarom absoluut deze enquete in! Met de uitkomsten hiervan worden belangrijke besluiten genomen voor ons dorp.
Het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd. We willen graag zoveel mogelijk inwoners bereiken, zodat iedereen de kans krijgt de enquete in te vullen.

De enquête is te vinden op: https://bit.ly/3a5jQUf

Al het nieuws