Gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk keren binnenkort € 1.300,- energietoeslag 2023 uit

Wonen

25 oktober 2023

Gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk keren binnenkort € 1.300,- energietoeslag 2023 uit

De gemeente zal binnenkort een eenmalige energietoeslag toekennen aan huishoudens met een laag inkomen. Fijnder zal voor de gemeente Berkelland deze eenmalige energietoeslag 2023 van € 1.300,- per huishouden als één bedrag uitkeren.

Veel inwoners ontvangen de energietoeslag 2023 automatisch 

Zij hoeven hiervoor geen aanvraag te doen. Fijnder keert de energietoeslag 2023 automatisch uit aan alle huishoudens: 

Bij inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen kijkt Fijnder of nog steeds recht bestaat op de energietoeslag 2023. Als dat zo is, dan krijgen deze inwoners de energietoeslag ook automatisch. Deze inwoners ontvangen een brief voor 1 november 2023. 

Wie kan bij Fijnder een aanvraag doen voor energietoeslag 2023? 

Inwoners die geen brief of betaling ontvangen, kunnen vanaf 1 november 2023 een aanvraag indienen bij Fijnder. Dat geldt voor inwoners met een inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm. 

Tot de AOW-gerechtigde leeftijd is dit voor een alleenstaande minder dan € 1.386,95 netto per maand en € 1.981,34 voor gehuwden of samenwonenden. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd liggen deze bedragen op € 1.547,74 voor een alleenstaande, en op € 2.101,70 voor gehuwden of samenwonenden. Het gaat hierbij om het inkomen exclusief vakantiegeld. 

Via de website van Fijnder kan vanaf 1 november een aanvraag worden ingediend. Mailen naar info@fijnder.nl of bellen met 0544 474 200 kan ook. 

Inwoners die financiële problemen ervaren of een andere hulpvraag hebben kunnen terecht bij het team Voormekaar, telefoon 0545 250 300. 

Al het nieuws