SAMEN BEREIK JE MEER – Nieuwsmail voor verenigingen, organisaties en accommodaties van de Werkgroep Ontmoeten in Neede

Cultuur

11 april 2021

Project: Ontmoeten in Neede

SAMEN BEREIK JE MEER – Nieuwsmail voor verenigingen, organisaties en accommodaties van de Werkgroep Ontmoeten in Neede

Door corona kunnen nog steeds geen bijeenkomsten worden gehouden. De GRN-werkgroep Ontmoeten in Neede wil de verenigingen, organisaties en accommodaties graag digitaal informeren over ontwikkelingen die van belang kunnen zijn.

Samen bereik je meer!
In het voorjaar van 2020 had de werkgroep Ontmoeten in Neede u uitgenodigd voor de bijeenkomst ‘Samen bereik je meer!’ Het was de bedoeling dat op die bijeenkomst een aantal verenigingen en accommodaties vertelden over hun samenwerking en bundeling van krachten. Verder zou de gemeente één en ander vertellen over beleid, subsidie sport en cultuur en over het platform vrijwilligerswerk. Het tweede deel van de avond was bedoeld voor ontmoeten, napraten en netwerken. Helaas strooide corona roet in het eten en kon de bijeenkomst niet doorgaan.

Hoe nu verder
Helaas kan een fysieke bijeenkomst nog steeds niet plaats vinden. Dat is heel spijtig, omdat we graag een voortgang willen op het rapport Ontmoeten in Neede dat in september 2019 is uitgekomen. In de conclusies van dat rapport kwamen o.a. naar voren de wenselijkheid van een jaarlijks contact-/thema-avond en een website met overzicht van alle accommodaties en verenigingen.

Omdat een fysieke bijeenkomst nu nog steeds niet mogelijk is, informeren we u opnieuw via deze mail over belangrijke ontwikkelingen of informatie die voor u van nut kunnen zijn.

Platform voor lokale accommodaties
Al eerder hadden we u gemeld dat er goede vorderingen gemaakt worden met het realiseren van een nieuw platform dat de mogelijkheid zal geven om meer bekendheid voor uw accommodatie te genereren. Streven is om dit in de zomer te lanceren. Hiervoor wordt nog een online bijeenkomst georganiseerd, waarbij informatie zal worden gegeven over de mogelijkheden en op welke wijze organisaties en ondernemers hiervan gebruik kunnen maken. Wanneer de datum bekend is van die bijeenkomst, sturen wij een uitnodiging.

Van 12 tot en met 23 april het Spring maar achterop - kennisfestival
Ga vol frisse kennis en bruisende inspiratie het voorjaar tegemoet en neem deel aan verschillende online activiteiten georganiseerd door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Er worden dan allerlei interessante online (gratis) kennisbijeenkomsten aangeboden voor bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. Klik hier voor meer informatie.  

Heeft u ondersteuning nodig voor uw maatschappelijk initiatief….. misschien kan de Leefbaarheidsalliantie Gelderland iets voor u betekenen
De Leefbaarheidsalliantie van Provincie Gelderland ondersteund initiatieven van actieve bewoners(organisaties) en vrijwilligersorganisaties. Initiatieven die de kwaliteit van leven, wonen en werken versterken. De Provincie Gelderland en het Oranje Fonds hebben vrijdag 11 december 2020 het samenwerkingsfonds Verbind je buurt! gelanceerd. Dit samenwerkingsfonds gaat een extra impuls geven aan sociale verbinding tussen mensen in Gelderse dorpen, buurten en wijken. Kleinschalige burgerinitiatieven en sociale projecten die zorgen dat mensen kunnen meedoen in de samenleving worden van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen via Oranjefonds Verbind je buurt

Naoberfonds van gemeente Berkelland
Bent u al bekend met het Naoberfonds van de gemeente Berkelland. Inwoners, verenigingen of stichtingen kunnen voor goede leefbaarheidsideeën een beroep doen op dit fonds. De ideeëndokter binnen dit fonds helpt u hier graag bij.

Website Berkellandwijzer
De verenigingen en organisaties lijken goed zichtbaar te worden op de gemeentelijke website Berkellandwijzer. Regelmatig leveren aangemelde organisaties betere omschrijvingen aan van wat ze doen en voor wie. Dit verbetert de zoekfunctie van deze website en daarmee het gebruik. Graag willen wij ook uw aandacht voor de agendafunctie op de Berkellandwijzer. Hierop kunt u uw incidentele en terugkerende activiteit(en) plaatsen voor het werven van deelnemers. De bezoeker kan per kern zien welke activiteiten plaats hebben. Mocht uw vereniging/organisatie daarop nog niet vermeld staan, dan kunt u zich daar altijd via de website voor aanmelden. Hetzelfde geldt voor activiteiten die u organiseert (wanneer dit weer kan) en op de agenda wilt plaatsen.

Doet u mee met NLdoet!
Het Oranje Fonds organiseert op 28 en 29 mei 2021, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Doet u ook mee? Tot 23 april 2021 is het mogelijk een financiële aanvraag bij het Oranje Fonds in te dienen voor NLdoet klussen. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 350,00.

Corona informatie
Belangrijk informatie en maatregelen met betrekking tot corona binnen de gemeente Berkelland is te vinden op hun website onder het kopje Coronavirus.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
jkOp 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. Voordat de wet op 1 juli 2021 ingaat, dient de vereniging of stichting haar zaakjes op orde te hebben. Belangrijk is in ieder geval dat je als bestuur met elkaar bespreekt wat volgens jullie 'integer besturen' inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar de afspraken over vastlegt.  In aanloop naar 1 juli 2021 organiseert WBTR.nl heel veel webinars met als doel bekendheid te geven aan de nieuwe wet en aan de mogelijkheden voor verenigingen eraan te voldoen. Deelname is kosteloos maar je moet je wel aanmelden. Klik hiervoor meer informatie over de webinars.  

Vragen of tips, meld het ons
Heeft u ondertussen vragen in het kader van corona of andere vragen of tips voor ons, geef ze door en wij zullen proberen u te helpen of u in contact te brengen met de juiste personen/instanties.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Ontmoeten in Neede van de Gemeenschapsraad Neede

Hennie Tiessens, Gemeenschapsraad Neede
info@gemeenschapsraadneede.nl

Veronica Kasteel, Jongerenwerker/Jimmy’s Berkelland/Neede 
v.kasteel@gemeenteberkelland.nl

Wim Staargaard, Welzijn Voormekaar Neede
wim.staargaard@vmkneede.nl

Anja van Maren, Contactpersoon Gemeente Berkelland voor leefbaarheidsvragen a.vanmaren@gemeenteberkelland.nl

Richard Grevelink, Ondernemers Vereniging Neede 
info@needseondernemers.nl

Al het nieuws