Samenwerkingsconvenant ‘Integrale aanpak jeugdgroepen’ getekend

Welzijn & zorg

19 maart 2018

Samenwerkingsconvenant ‘Integrale aanpak jeugdgroepen’ getekend

Gisteren ondertekenden politie, Samenwerkingsverband Slinge|Berkel, Iriszorg, MAXX onderwijs,StaringCollege, Het Assink College, AOC Oost, Halt, Openbaar Ministerie en de gemeente het samenwerkingsconvenant ‘Integrale aanpak jeugdgroepen’. Zo willen én kunnen zij gezamenlijk meervoor jongeren en hun omgeving betekenen.


Door deze samenwerking is het bijvoorbeeld mogelijk om met elkaar snel gezamenlijke acties op tepakken en signalen te delen. Het is goed mogelijk dat deze samenwerking in de toekomst wordt uitgebreidmet andere organisaties.

https://www.facebook.com/gemeenteberkelland/posts/1628349463918136

Al het nieuws