Projecten

In onderstaand overzicht vind je alle projecten waar de Gemeenschapsraad op dit moment bij betrokken is. Sommige projecten zijn op ons initiatief opgestart en een aantal andere op initiatief van inwoners, stichtingen, verenigingen of instellingen.

Lopende projecten

Inclusief Spelen

Het doel van dit project is om de bestaande Speeltuin De Berg in Neede te renoveren tot een inclusieve speelplek die toegankelijk is voor kinderen met verschillende vaardigheden en behoeften....

Lees meer

Wijkontwikkeling Neede Noord Oost

Neede Noord Oost wordt in de komende jaren aangepakt. Een integrale wijkaanpak. De wegen, het riool en verschillende woningen worden vernieuwd. De wijk kan groener, (kind)vriendelijker, duurzamer en socialer. Er...

Lees meer

Noordtak

Op 10 maart 2021 hebben meerdere belangenorganisaties uit Berkelland een brief gestuurd naar het ministerie met onze zienswijzen op de Noordtak. Op 12 maart 2021 kregen we al een ontvangstbevestiging....

Lees meer

Windmolenpark omgeving Neede

De initiatiefnemers van Burgerwind coöp. Achterhoekse Wind Energie hebben de afgelopen periode hun plannen gepresenteerd voor de bouw van 5 XL – windmolens langs de Berkel en de Bolsbeek (Avinkstuw)....

Lees meer

Herontwikkeling Centrum / Oudestraat

Eind 2017 verscheen het rapport “Oudestraat Neede: van reparatie naar transformatie” van vastgoeddeskundige Norbert ter Mors. Conclusies: een toenemende leegstand, te veel en te grote winkelruimten gezien de ontwikkelingen in...

Lees meer

Ontmoeten in Neede

In Neede zijn veel verenigingen en organisaties actief, die gebruik maken van veel verschillende accommodaties. De GRN wil de verenigingen en organisaties meer met elkaar in contact brengen....

Lees meer

Ontsluiting Russchemors

Sinds enkele maanden vraagt de Gemeenschapsraad samen met de Ondernemersvereniging Neede wederom aandacht voor de gewenste ontsluitingsroute van de Russchemors. Het betreft de bocht tegenover de brandweerkazerne wat een smal...

Lees meer

Nieuwbouw Nieuwstraat

Tijdens de renovatie van het centrum van Neede, is de riolering en de bestrating in de Nieuwstraat vernieuwd. Een aantal panden, welke eigendom zijn, van enkele projectontwikkelaars, zijn in de...

Lees meer

N315: Rondweg Neede – Haaksbergseweg

De provincie is gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden op de Rondweg in Neede en de Haaksbergseweg binnen de bebouwde kom van Neede. De plannen zijn gepresenteerd in november...

Lees meer

Afgeronde projecten

Lancering Platform Uit in Neede

Het nieuwe platform Uit In Neede komt eraan!

Deze website is een unieke samenwerking en krachtenbundeling van lokale organisaties met als gemeenschappelijk doel om de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en het woongenot te...

Lees meer

Natuurlijk spelen in de Ordelmanskoele

De Ordelmanskoele is een lokaal en regionaal bekende recreatie locatie. Er lopen diverse wandelroutes langs en doorheen, waaronder die van het Toeristisch Informatie Punt, de Jamroute, kinderspeurroutes en enkele regionale...

Lees meer

Uitkijktoren op de Needse berg

Tip / VVV Neede heeft veel energie gestoken in de nieuw te bouwen uitkijktoren op de Needse berg, welke moet komen aan de Beukenbosweg in Neede. Dit is de zandweg...

Lees meer

Voormalige Waterzuivering Kronenkamp wordt Vleermuizengebied

De omringende natuur heeft de plek, waar ooit haar wortels lagen, in de afgelopen jaren weer ruimschoots terugveroverd. Daar tussen staan echter nog de gebouwen van de voormalige waterzuivering. Samen...

Lees meer

Bakspieker Vlearmoesplein

Vroeger werden de bakspiekers op het platteland gebruikt voor het bakken van brood. Tegenwoordig worden ze daar niet meer voor gebruikt, omdat de gezinnen kleiner zijn geworden en de boerin,...

Lees meer