N315: Rondweg Neede – Haaksbergseweg

19 mei 2017

N315: Rondweg Neede – Haaksbergseweg

De provincie is gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden op de Rondweg in Neede en de Haaksbergseweg binnen de bebouwde kom van Neede. De plannen zijn gepresenteerd in november 2014.

Op deze plannen heeft de Gemeenschapsraad Neede haar zienswijze gegeven.
Naar aanleiding hiervan heeft er een gesprek plaats gevonden met vertegenwoordigers van de Gemeente Berkelland en de Provincie Gelderland.
De ambtenaren van de provincie hebben toegelicht dat de N315 vanaf Borculo (afslag Haarlo) tot aan het kruispunt Rondweg – Haaksbergseweg een grootonderhoudsbeurt krijgt.

Volgens deskundigen zal de weg veiliger worden, met name voor overstekende fietsers en voetgangers, door middel van middengeleiders. Voor deze werkzaamheden is door de provincie in 2015 een budget beschikbaar gesteld. De reconstructie van de N315 wordt los gezien van de nieuw aan te leggen N18, waarvan het tracé met de diverse op- en afritten is vastgesteld. De vorderingen van de aanleg kun je volgen via de app. Noaber18.

De belangrijkste wijzigingen
• De kruisingen van de Bergstraat, Vaarwerkweg en Koeweidendijk komen te vervallen voor gemotoriseerd verkeer.
• De kruising nabij ‘t Kisveld is inmiddels vervangen door een rotonde. De Assinkdrijfweg wordt geasfalteerd.
• Voor het kruispunt Rondweg – Haaksbergseweg is gekozen voor een zogenaamde LARGAS (Langzaam Rijden Gaat Sneller). De geluidsbelasting van een LARGAS ligt lager dan van een rotonde.
• De bebouwde kom grens aan de Haaksbergseweg wordt ca. 100 meter oostelijk verschoven en hier zal een chicane gerealiseerd worden.

In de vervolggesprekken welke de bewoners van de Haaksbergseweg met de provincie hebben gevoerd, zal naar oplossingen worden gezocht om de te hoge geluidsbelasting te verminderen. De uitvoering van de LARGAS is hierbij van grote betekenis.
Voor uitvoering van de werkzaamheden is door de Provincie een het budget beschikbaar gesteld. Door uitvoering van de voorgenomen plannen zal de verkeersveiligheid verbeterd worden. Mede gelet op het feit dat de eerder verstrekte cijfers onjuist bleken heeft het bestuur van de Gemeenschapsraad Neede besloten de reconstructieplannen van de Provincie niet te willen belemmeren.

De nadere uitwerking van de plannen zal de Gemeenschapsraad Neede kritisch blijven volgen.

N315: Rondweg Neede – Haaksbergseweg

N315: Rondweg Neede – Haaksbergseweg

Bijbehorende nieuwsberichten

Er zijn geen bijbehorende nieuwsberichten.