Natuurlijk spelen in de Ordelmanskoele

18 mei 2017

Natuurlijk spelen in de Ordelmanskoele

De Ordelmanskoele is een lokaal en regionaal bekende recreatie locatie. Er lopen diverse wandelroutes langs en doorheen, waaronder die van het Toeristisch Informatie Punt, de Jamroute, kinderspeurroutes en enkele regionale fiets- en wandelroutes.

De plek is tevens van natuurhistorisch belang, als vindplaats van haaientanden uit vroegere natte tijden en de functie die het heeft gehad in vroegere tijden.

Het inrichtingsplan is bedoeld als aanvulling op de bestaande voorzieningen en wordt uitgevoerd binnen het kader ‘natuurlijk spelen’. Hergebruik van materialen, gebruik van natuurlijke speelaanleidingen en de bestaande ecologie zijn de basis voor de inrichtingsvoorstellen.
Deze opzet moet er toe leiden dat gebruikers een gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgen voor beheer en onderhoud. Uiteraard onder supervisie van bijvoorbeeld een gemeentelijke instantie. Het gezamenlijke gebruik moet leiden tot een afspraak over het onderhoud waarbij vrijwilligers het onderhoud (deels) verzorgen en de gemeente faciliteert.
Samen een leefbare, gezonde, prettige en mooie plek creëren.
Uiteraard is dat niet het enige doel. Met het aantrekkelijk maken en houden van deze plek voor kinderen, ouders en senioren, bieden we tevens een bescheiden wapen tegen krimp. We bieden onze (jonge) bewoners een reden om vooral te blijven en toekomstige bewoners een reden om te komen.
De investering is duurzaam, mede omdat onderhoud en beheer verzorgd wordt vanuit de “werkgroep Ordelmanskoele”.

Speelaanleidingen, speeltoestellen
• Amfitheater, centraal ontmoetingspunt dat dienst kan doen als klein theater, buitenlokaal, vertelplek en dergelijke.
• ‘Hutopzet’ als speelaanleiding om te komen tot het bouwen van hutten met in het bos aanwezig materiaal.
• Klim/klauter parcours. Klimklauterstammen in combinatie met grote stapstenen (± 80-140 cm) stapstammen, boomstambruggetjes, boomstamtrappetjes, een slingertouw en rioolbuizen als kruip- en verbindingselementen. Bij het bouwen van deze onderdelen kan gebruik gemaakt worden van de aanwezig bomen door verbindingen te maken met de stammen van deze bomen.
• Stammenmikado.
• Prinsessenstoel, zitstamstoelen.
• Evenwicht balans parcours

Zitplekken en banken
Een aantal picknickbanken is reeds geplaatst.

Betrokken partijen
De Ordelmanskoele biedt als locatie in Neede een unieke kans om brede betrokkenheid en samenwerking vanuit meerdere doelgroepen te realiseren bij zowel opzet en realisatie van het plan als de uitvoering, het onderhoud en het gebruik van het uiteindelijke resultaat.
In de huidige fase zijn de volgende partijen betrokken bij de ontwikkeling en enthousiast gemaakt om mee te
werken en denken:
• Gemeenschapsraad Neede
• TIP Neede
• Noordijks Belang
• Lochoezer Noabers
• Plaatselijke Scholen
• Gemeente Berkelland

Planning
Voorjaar 2017 zal gestart worden met de realisatie, zodat voor het zomerseizoen de Ordelmanskoele gereed is.

Plannen Ordelmanskoele

Plannen Ordelmanskoele

Bijbehorende nieuwsberichten

Er zijn geen bijbehorende nieuwsberichten.