Nieuwbouw Nieuwstraat

19 mei 2017

Nieuwbouw Nieuwstraat

Tijdens de renovatie van het centrum van Neede, is de riolering en de bestrating in de Nieuwstraat vernieuwd. Een aantal panden, welke eigendom zijn, van enkele projectontwikkelaars, zijn in de afgelopen jaren sterk verpauperd. De gemeente probeert in overleg te komen met de betrokken projectontwikkelaars, om het e.e.a. aan te pakken. De panden, eigendom van de bewoners, worden allemaal netjes onderhouden. Voor een aantal panden zijn in de afgelopen jaren bouwvergunningen afgegeven, maar nog niet gerealiseerd. In de afgelopen jaren heeft de Gemeenschapsraad Neede regelmatig met de gemeente overleg gevoerd over de verpaupering van een aantal panden.

Nieuwstraat 19 (voormalig kapper Niessink): Het perceel is erg vervuild.
Er mogen 2 woningen gebouwd worden.
Nieuwstraat 35: Het pand is inmiddels gesloopt. Voorlopig wordt het een grasveld.
Er mogen 2 woningen gebouwd worden.
Nieuwstraat 14 (voormalige Halve Maan): Hier mogen eventueel 4 woningen gebouwd worden.
Voorkeur gemeente 2 woningen. De gemeente tracht hierover met de eigenaar consensus te krijgen.

Nieuwstraat 51 t/m 53: Met de sloop van het pand van voormalig fietsenmaker Mol en de voormalige Blokkerwinkel, wordt er ruimte gecreëerd voor enkele nieuwbouwwoningen.
Het nieuwbouwproject van de 5 woningen start binnenkort onder de naam “Koperslager” (vernoemd naar de hier vroeger gevestigde koperslager). André Scheers, Henkjan ten Hoopen en Patrick te Woerd hebben ervaring met nieuwbouwprojecten en hebben hun kennis van de lokale woonbehoefte vertaald naar vier unieke starterswoningen. Het betreft 2 hoekwoningen met garage en 2 tussenwoningen met alle vier een ruime achtertuin (bij de tussenwoningen kunnen tevens garages gerealiseerd worden). Daar knapt het straatbeeld van op en het sluit perfect aan bij het al opgeknapte centrum van Neede. De woningbouwplannen zijn mogelijk door gebruik te maken van herbouw van bestaande woningen en bouwrechten.

Bijbehorende nieuwsberichten

Er zijn geen bijbehorende nieuwsberichten.