Ontsluiting Russchemors

29 augustus 2018

Ontsluiting Russchemors

Sinds enkele maanden vraagt de Gemeenschapsraad samen met de Ondernemersvereniging Neede wederom aandacht voor de gewenste ontsluitingsroute van de Russchemors. Het betreft de bocht tegenover de brandweerkazerne wat een smal punt is waar vanaf drie kanten verkeer gaat komen, waaronder grote vrachtwagens. De aantrekkende economie in samenhang met de aanleg van de nieuwe N18 heeft de ontwikkeling van het industrieterrein Russchemors aan de Oude Eibergseweg in Neede een versnelling gegeven. De GRN maakt zich niet alleen zorgen om ernstige verkeershinder voor omwonenden, maar is tevens bevreesd voor het intensieve gebruik van de sluiproute.

Idealiter zou iedereen via de Oude Eibergseweg rechtsaf de Haaksbergseweg op moeten richting de N18. Maar het ochtend- en avondverkeer gaat zeker tot opstoppingen leiden, wat een sluiproute via de Achterste Russchemorsdijk uitlokt. De ruimte voor met name grote vrachtwagens is te klein. Deze kwestie speelt al langer en samen met de OVN willen we niet wachten totdat het te laat is.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Selecteer dan op onze website het kopje ‘Infrastructuur’ bij nieuwsberichten en volg dan onze facebookpagina!

Heeft u vragen m.b.t. dit onderwerp, dan kunt u altijd contact opnemen via: info@gemeenschapsraadneede.nl

Bijbehorende nieuwsberichten

Er zijn geen bijbehorende nieuwsberichten.