Toekomstbestendigheid accommodaties voor Needse verenigingen en organisaties

16 september 2018

Toekomstbestendigheid accommodaties voor Needse verenigingen en organisaties

In Neede zijn er veel accommodaties welke gebruikt worden door verenigingen en organisaties. Een goed beeld van dit aantal, de ligging hiervan en de wijze van gebruikt van deze accommodaties is er niet. De Gemeenschapsraad Neede heeft daarom de Leefbaarheidsalliantie Gelderland (o.a. Gelderse Dorpshuizen en Kleine Kernen en het Spectrum) gevraagd een inventarisatie te maken van alle locaties/ruimten in Neede welke door de verschillende verenigingen en organisaties gebruikt worden.

Een eerste inventarisatie is gepresenteerd op een bijeenkomst op 5 juli 2018. De aanwezigen, waaronder een aantal vertegenwoordigers van verenigingen/organisaties, hebben aangegeven een plan voor de toekomstbestendigheid van de accommodaties belangrijk te vinden.

In eerste instantie wordt de huidige inventarisatie uitgebreid met vragen naar bijv. grootte van de accommodatie, exploitatie, wie maakt er gebruik van, is samenwerking al dan niet nodig/gewenst, duurzaamheid, behoeften en problemen. Daarnaast wordt er een inventarisatie gemaakt van de wensen van organisaties & verenigingen die ruimte zoeken.

Dit moet uiteindelijk leiden tot een visie waarin de samenwerking tussen verenigingen en organisaties en het optimaal bezetten van de diverse accommodaties centraal staan. Om dit te realiseren is er een regiegroep gevormd om dit process te begeleiden en een zo goed mogelijk vervolg te geven.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Selecteer dan op onze website het kopje ‘Sport en ontspanning’ bij nieuwsberichten en volg dan onze facebookpagina!
Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op via: info@gemeenschapsraadneede.nl

Bijbehorende nieuwsberichten

Er zijn geen bijbehorende nieuwsberichten.