Windmolenpark omgeving Neede

10 augustus 2020

Windmolenpark omgeving Neede

De initiatiefnemers van Burgerwind coöp. Achterhoekse Wind Energie hebben de afgelopen periode hun plannen gepresenteerd voor de bouw van 5 XL – windmolens langs de Berkel en de Bolsbeek (Avinkstuw). Dit burgerinitiatief is een plan welke gelieerd is aan de doelstelling van de Gemeente Berkelland om in 2030 energieneutraal te zijn.

Uiteraard is dit initiatief de afgelopen periode meermaals uitgebreid besproken in onze bestuursvergaderingen. Als GRN zijn we van mening dat er alternatieven moeten komen voor energie opwekking In Berkelland. Of dit haalbaar is door middel van het aanleggen van zonneparken of het bouwen van windmolens is voor ons een vraag. Echter hebben wij wel grote vraagtekens gezet bij de bouw van windmolens met een geplande hoogte van 250 meter.

Zodoende zijn wij bezorgd voor overlast van de Needse bugers m.b.t. knipperende verlichting, geluid, infrageluid, slagschaduw, vogelsterfte, aantasting van het woongenot en het Achterhoekse coulisselandschap en waardevermindering van woningen.

De afgelopen periode is er, begrijpelijkerwijs, veel onrust ontstaan onder de bewoners in Neede, Haarlo, Noordijk en Gelselaar. Dit is de reden waarom de GRN heeft besloten de samenwerking te zoeken met de belangenverenigingen in deze plaatsen. Wij zijn van mening dat, als je invloed wilt uitoefenen, je aan tafel moet gaan met de initiatiefnemers en de gemeente, om mee te praten. Dit is dan ook de reden waarom er, op dit moment, geen bezwaar is ingediend tegen de huidige plannen.

De informatieavonden bij de Melktap in Borculo zijn door enkele van onze bestuursleden bezocht. Daarnaast hebben we, onlangs, een constructief gesprek gehad met enkele afgevaardigden van de protestgroep, welke inmiddels de stichting Omwonenden versus Windturbines hebben opgericht. Wij hebben uitgebreid gesproken over hoe zij de informatieavonden als bewoners hebben ervaren, de toelichting op het initiatief en de mogelijke overlast van de windmolens zo dicht bij de bebouwde kom. Algemeen kan geconcludeerd worden, dat de informatievoorziening tot op heden naar de omwonenden en de belangenverenigingen, naar onze mening, matig is. Tijdens het gesprek met de protestgroep is er o.a. afgesproken, dat we intensief contact zullen houden en elkaar informeren over de voortgang.

Belangrijk om te vermelden is dat voor de bouw van dergelijke grote windmolens er voldaan moet worden aan een aantal eisen. Deze zijn o.a. het goed omschrijven van participatieproces, waarbij er sprake moet zijn van daadwerkelijke participatie en van draagvlak onder de omwonenden (bevolking). Daarnaast moet een MER (Milieu Effect Rapportage) opgesteld worden. En uiteraard moeten de benodigde vergunningen ook nog goedgekeurd en verleend worden.

Binnen de Gemeenschapsraad Neede hebben meerdere bestuursleden plaatsgenomen in de opgezette werkgroep om alle ontwikkelingen op de voet te volgen. Deze werkgroep is ook betrokken bij de verschillende overleggen met de betrokken partijen. Afhankelijk van het verdere verloop, de uitkomsten hiervan en verdere ontwikkelingen willen wij ons op korte termijn beraden op onze positie en stelling nemen m.b.t. het voorgestelde plan. Hierbij zullen wij u uiteraard op de hoogte houden. Zie hiervoor ook het kopje nieuws waarbij u aan de rechterkant kunt filteren op ‘Infrastructuur & Milieu’

Mocht u aanvullende vragen/opmerkingen hebben, dan ontvangen wij deze graag via info@gemeenshapsraadneede.nl

Bijbehorende nieuwsberichten

14 oktober 2020

Brief GRN m.b.t. windmolenproject Avinkstuw

De afgelopen periode heeft de GRN veel tijd en aandacht besteed aan de huidige ontwikkelingen van het windmolenproject Avinkstuw. Na vele vergaderingen en zorgvuldig onderzoek om een goed beeld te...

Lees meer

10 augustus 2020

Windmolens plan Avinkstuw

De initiatiefnemers van Burgerwind coöp. Achterhoekse Wind Energie hebben de afgelopen periode hun plannen gepresenteerd voor de bouw van 5 XL - windmolens langs de Berkel en de Bolsbeek (Avinkstuw)....

Lees meer